info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 14:22
kontakt
ASTRO

Komunikaty

13/07/24 23:13  brak uprawnień ASTRO SA (14/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 sierpnia 2024 r.
23:09 ASTRO SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 sierpnia 2024 r.
23:03 ASTRO SA: Zakończenie związków z ASI Tech TIER Investment S.A. Sp.k.
08/07/24 13:27 ASTRO SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 1 lipca 2024 r.
03/07/24 00:42  brak uprawnień ASTRO SA (13/2024) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
00:33  brak uprawnień ASTRO SA (12/2024) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
00:22  brak uprawnień ASTRO SA (11/2024) Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 1 lipca 2024 r.
01/07/24 22:35  brak uprawnień ASTRO SA (10/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
20/06/24 18:35  brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 741/2024 - ASTRO
05/06/24 23:48 ASTRO SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2024 r.
23:39  brak uprawnień ASTRO SA (9/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2024 r.
03/06/24 23:32  brak uprawnień ASTRO SA (8/2024) Raport roczny spółki Astro S.A. za 2023 rok ASTRO Spółka Akcyjna - korekta 2
01/06/24 08:40  brak uprawnień ASTRO SA (7/2024) Raport roczny spółki Astro S.A. za 2023 rok ASTRO Spółka Akcyjna - korekta
31/05/24 23:59  brak uprawnień ASTRO SA (6/2024) Raport roczny spółki Astro S.A. za 2023 rok
29/05/24 22:22 ASTRO SA: Zajęcie komornicze praw majątkowych ASI Tech TIER Investment S.A. sp.k. - akcjonariusza Emitenta