info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 09:08
kontakt
ASTRO

Komunikaty

17/11/20 16:16 brak uprawnień ASTRO SA (13/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
16/11/20 17:13 brak uprawnień ASTRO SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
30/10/20 21:10 ASTRO SA: Drugie wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki
01/10/20 19:30 ASTRO SA: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Astro S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki
03/09/20 11:36 ASTRO SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 31.08.2020 r.
01/09/20 13:32 brak uprawnień ASTRO SA (11/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ Emitenta w dn. 31.08.2020
14/08/20 22:44 brak uprawnień ASTRO SA (10/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020
05/08/20 14:42 brak uprawnień ASTRO SA (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
04/08/20 19:49 brak uprawnień ASTRO SA (8/2020) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2019 rok
30/06/20 23:56 brak uprawnień ASTRO SA (7/2020) Raport roczny za 2019 rok
17/06/20 10:03 ASTRO SA: Rozpoczęcie rekrutacji osób na szkolenie do kanału News24
29/05/20 16:17 brak uprawnień ASTRO SA (6/2020) Informacja na temat powodu przesunięcia raportu rocznego za rok 2019
28/05/20 22:20 brak uprawnień ASTRO SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
13/05/20 16:43 brak uprawnień ASTRO SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020
26/03/20 09:18 brak uprawnień ASTRO SA (3/2020) Korekty raportów okresowych za I-IV kwartał 2019 roku