info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 04:28
kontakt
ASSECOP

Komunikaty

31/07/20 21:38 ASSECO POLAND: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.
15/07/20 09:28  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Asseco Poland do 72,1 zł
14/07/20 18:52 ASSECO POLAND: Korekta numeru raportu bieżącego 14/2020 z dnia 14 lipca 2020
17:31 ASSECO POLAND: Zatwierdzenie tekstu ujednoliconego Statutu
01/07/20 11:00 ASSECO POLAND: Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland S.A. oraz połączenia Asseco Poland S.A. ze spółką zależną SKG S.A.
29/05/20 11:42  brak uprawnień Grupa Asseco ma wysoki backlog mimo pandemii, z optymizmem patrzy na dalszą część roku
28/05/20 17:52  brak uprawnień Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 81,7 mln zł i był zbieżny z szacunkami (opis)
17:26  brak uprawnień Portfel zamówień Asseco Poland na '20 ma wartość 8,588 mld zł, wzrost o 20 proc. rdr
17:23  brak uprawnień Zysk netto Asseco Poland w I kw. wyniósł 81,7 mln zł i był zbieżny z szacunkami
17:11 ASSECO POLAND: ASSECO POLAND formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/20 14:25 ASSECO POLAND: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. - Znaczący akcjonariusze
13:39 ASSECO POLAND: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
13:01 ASSECO POLAND: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 27 maja 2020 r.
10:51  brak uprawnień Asseco Poland wypłaci 3,01 zł dywidendy na akcję
10:42 ASSECO POLAND: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy