info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.23, godz. 13:00
kontakt
ASMGROUP

Komunikaty

09/01/20 21:35 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku
07/01/20 20:24 ASM GROUP S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej
18/12/19 18:07 ASM GROUP S.A.: Życiorys nowego członka Zarządu ASM GROUP S.A.
17:51 ASM GROUP S.A.: Życiorys nowego członka Zarządu ASM GROUP S.A.
17:12 ASM GROUP S.A.: Zmiany w Zarządzie ASM GROUP Spółka Akcyjna
16/12/19 20:01 ASM GROUP S.A.: Zawarcie umowy pożyczki ze spółką pośrednio zależną
09/12/19 22:41 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
29/11/19 17:38 ASM GROUP S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
17:26 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/19 19:53 ASM GROUP S.A.: ASM GROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/19 23:41 ASM GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 3 września 2019 roku
04/09/19 15:41 ASM GROUP S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej
13/08/19 18:44 ASM GROUP S.A.: Informacja poufna dotycząca procesu inwestycyjnego - wpłata na kapitał rezerwowy ASM Germany GmbH
06/08/19 20:42 ASM GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
26/07/19 14:35 ASM GROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ASM GROUP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ASM GROUP za lata 2019 - 2020