info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 17:53
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

10/08/20 07:22  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "kupuj" Artifex Mundi z ceną docelową 13,60 zł za akcję
07/08/20 17:07 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powierzenie Panu Przemysławowi Błaszczykowi od dnia 1 października 2020 r. funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołanie Pana Roberta Mikuszewskiego od dnia 30 września 2020 r. w skład Zarządu Spółki
17:03 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rezygnacja Pana Tomasza Grudzińskiego z Zarządu Spółki z dniem 30 września 2020 r.
06/08/20 08:45  brak uprawnień Artifex Mundi szacuje zysk netto w II kw. na 3,4 mln zł
08:12 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I półrocze 2020 r.
17/07/20 22:39 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
09/07/20 09:32 ARTIFEX MUNDI S.A.: Korekta raportu bieżącego 26/2020
08/07/20 23:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w czerwcu 2020 r.
13:05 ARTIFEX MUNDI S.A.: Przyznanie Spółce dofinansowania w ramach Programu Sektorowego GameInn
01/07/20 16:56 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 24 czerwca 2020 r.
24/06/20 22:46 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020r.
09/06/20 07:55 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w maju 2020 r.
01/06/20 12:29 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
29/05/20 17:46 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
27/05/20 18:19 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego