info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 15:52
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

27/05/20 18:19 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/20 08:56 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w kwietniu 2020 r.
07/05/20 09:12  brak uprawnień Artifex Mundi szacuje zysk operacyjny w I kw. na 1,8 mln zł
08:56 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za I kwartał 2020 r.
28/04/20 10:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zakończenie prac nad rozwojem projektu Tiny Dragons
22/04/20 14:30 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09/04/20 14:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08/04/20 15:22 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
07:38 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki w I kwartale 2020 r. oraz zmiana polityki informacyjnej w zakresie wyników sprzedaży
31/03/20 18:28 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:27 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz raportu rocznego
19/03/20 13:38  brak uprawnień Artifex Mundi zdecydował o odpisach na 11,8 mln zł, szacuje stratę operacyjną w '19 na 14,4 mln zł
13:23 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy za rok 2019
13:16 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja na temat utworzenia odpisów aktualizacyjnych w odniesieniu do wybranych projektów gier