info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 23:47
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

17/07/19 14:46 ARTIFEX MUNDI S.A.: Początek kampanii promocyjnej i wyznaczenie daty premiery Hot Shot Burn
02/07/19 17:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie? w dniu 25 czerwca 2019 r.
25/06/19 20:36 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:09 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
24/06/19 14:15 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
19/06/19 13:44 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain: From Matryoshka with Love - aktualizacja informacji
15/06/19 19:05 ARTIFEX MUNDI S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
29/05/19 21:00 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20:11 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/19 21:40 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
21:36 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wybór biegłego rewidenta
09/05/19 12:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wyznaczenie daty premiery Irony Curtain: From Matryoshka with Love
19/04/19 07:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: Decyzja w sprawie dalszej realizacji projektu Tiny Dragons razem z zewnętrznym wydawcą
17/04/19 17:31 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:30 ARTIFEX MUNDI S.A.: ARTIFEX MUNDI S.A. formularz raportu rocznego