info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 19:42
kontakt
ARI

Komunikaty

11/07/24 23:08 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (10/2024) Powołanie Prezesa Zarządu
23:06 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (9/2024) Rezygnacja Prezesa Zarządu i Członka Zarządu
02/07/24 12:11 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 01.07.2024 r.
11:58 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (8/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
06/06/24 00:12 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.: Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
05/06/24 23:39 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (7/2024) Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/24 19:14 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (6/2024) Raport roczny za 2023 rok
15/05/24 21:39 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
19/04/24 16:31 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
14/02/24 21:20 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
05/02/24 16:12 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (2/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024
17/01/24 18:05 brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. notowanych na rynku NewConnect
15/01/24 22:52 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (1/2024) Informację o uprawomocnieniu się wyroku o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
13/11/23 20:06 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (13/2023) Raport za III kwartał 2023 r.
12/08/23 17:12 brak uprawnień AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA (12/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023