info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 17:04
kontakt
AQUAPOZ

Komunikaty

23/09/19 15:33 AQUA S.A.: Informacje od akcjonariusza o wygaśnięciu zastawu na akcjach
15:27 AQUA S.A.: Informacje od akcjonariusza o wygaśnięciu zastawu na akcjach
15:03 AQUA S.A.: Zmiana umowy linii kredytowej, oraz powiązanych zabezpieczeń dotyczące instrumentów finansowych emitenta
14/08/19 21:36  brak uprawnień AQUA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
19/06/19 19:23  brak uprawnień AQUA SA (7/2019) Powołanie członków Zarządu Spółki AQUA S.A.
18/06/19 23:27  brak uprawnień AQUA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 18.06.2019 r.
21:20 AQUA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.
23/05/19 23:01  brak uprawnień AQUA SA (5/2019) Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/05/19 17:34  brak uprawnień AQUA SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
26/04/19 20:39  brak uprawnień AQUA SA (3/2019) Raport okresowy roczny za 2018r.
14/02/19 22:13  brak uprawnień AQUA SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
31/01/19 12:03  brak uprawnień AQUA SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2019.
20/11/18 18:21  brak uprawnień AQUA SA (12/2018) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania za rok 2018
14/11/18 19:46  brak uprawnień AQUA SA (11/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku
30/10/18 23:14 AQUA S.A.: Informacja dotycząca istotnych umów