info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 14:07
kontakt
AQUA

Komunikaty

27/01/23 14:36 AQUA: Prognozowany wynik netto za rok 2022
26/01/23 13:49  brak uprawnień AQUA SA (1/2023) TERMINARZ WYSYŁKI RAPORTÓW JEDNOSTKOWYCH W 2023 ROKU
28/11/22 12:32 AQUA: Uzyskanie pozwolenia na budowę inwestycji pn. Park Edukacji Ekologicznej "AQUA"
22/11/22 13:38  brak uprawnień AQUA SA (27/2022) Konwersja akcji w KDPW
20/10/22 13:23  brak uprawnień AQUA SA (26/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
19/10/22 11:25 AQUA: Informacja ws. zatwierdzenia taryf dla Bielska-Białej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat
11:18 AQUA: Poziom nakładów na środki trwałe w budowie po trzech kwartałach roku 2022
18/10/22 13:22  brak uprawnień AQUA SA (25/2022) Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
04/10/22 13:41 AQUA: Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
05/09/22 14:11 AQUA: Informacja o sprzedaży nieruchomości.
29/07/22 14:13 AQUA: Podjęcie uchwały ws. złożenia wniosku taryfowego dla Gmin: Bielsko - Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres kolejnych trzech lat obrachunkowych.
21/07/22 12:53 AQUA: Oddalenie wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych
07:16  brak uprawnień AQUA SA (24/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
30/06/22 14:47 AQUA: Oddalenie przez Sąd Okręgowy w Katowicach powództwa o ustalenie, że Gmina Bielsko-Biała utraciła prawo głosu z posiadanych akcji "AQUA" S.A
22/06/22 13:09  brak uprawnień AQUA SA (23/2022) Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieistnienia, ewentualnie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2022 r.