info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.03, godz. 16:42
kontakt
AQUA

Komunikaty

11/05/23 14:57 AQUA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
14:50  brak uprawnień AQUA SA (8/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ?AQUA? S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
14:46  brak uprawnień AQUA SA (7/2023) Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?AQUA? S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
14:40 AQUA: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
21/04/23 10:52 AQUA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na żądanie akcjonariusza
10:43  brak uprawnień AQUA SA (6/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. na żądanie akcjonariusza
20/04/23 17:40  brak uprawnień AQUA SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
13/04/23 15:08 AQUA: Upadek zabezpieczenia sądowego.
14:37  brak uprawnień AQUA SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. na dzień 11 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał.
14:26 AQUA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 11 maja 2023 r. wraz z projektami uchwał.
11/04/23 13:18 AQUA: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
01/04/23 17:44 AQUA: Zdarzenie dotyczące działalności operacyjnej Spółki
30/03/23 18:17 AQUA: Zdarzenie dotyczące działalności operacyjnej Spółki
21/03/23 13:29  brak uprawnień AQUA SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok
08/03/23 10:59 AQUA: Informacja w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku za rok 2022.