info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 04:14
kontakt
AQUA

Komunikaty

05/11/21 14:19 AQUA: Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V. o ustalenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
03/11/21 12:11 AQUA: Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Park Edukacji Ekologicznej "AQUA"
02/11/21 13:28 AQUA: Wydanie przez Sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Spółki poprzez zakazanie Veolia Voda (Sofia) B.V. rozpowszechniania określonych twierdzeń
26/10/21 16:02  brak uprawnień AQUA SA (19/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. wraz z projektami uchwał.
15:47 AQUA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. wraz z projektami uchwał.
21/10/21 08:15  brak uprawnień AQUA SA (18/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
15/10/21 12:23 AQUA: Otrzymanie pisma w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem powołania rewidenta do spraw szczególnych
12/10/21 13:40 AQUA: Otrzymanie decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uchylającej decyzję o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
28/09/21 14:14  brak uprawnień AQUA SA (17/2021) Wniesienie przez Veolia Voda (Sofia)B.V. pozwu o stwierdzenie nieważności, ew. ustalenie nieistnienia wszystkich uchwał podjętych przez WZ w dniu 16.06.21 r.
29/07/21 10:00  brak uprawnień AQUA SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
06/07/21 14:23 AQUA: Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
23/06/21 15:34 AQUA: Zamiana nieruchomości pomiędzy "AQUA" S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22/06/21 14:53 AQUA: Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
17/06/21 14:57  brak uprawnień AQUA SA (15/2021) Powołanie Członków Zarządu ?AQUA? S.A.
14:51 AQUA: Powołanie Członków Zarządu "AQUA" S.A.