info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.27, godz. 21:52
kontakt
AQUA

Komunikaty

08/01/21 14:01 AQUA: Zawiadomienie Miasta Bielska-Białej o stanie posiadania akcji AQUA S.A.
16/12/20 13:23 AQUA: Stanowisko Zarządu AQUA S.A. w sprawie pisma otrzymanego od Veolia Voda (Sofia) B.V.
04/12/20 14:20 AQUA: Otrzymanie pisma od Veolia Voda (Sofia) B.V.
01/12/20 11:41  brak uprawnień AQUA SA (14/2020) Podpisanie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A.
24/11/20 14:47 AQUA: Wyjaśnienie w związku z raportem ESPI nr 14/2020 z dnia 17.11.2020r.
17/11/20 13:56 AQUA: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
13/11/20 12:45  brak uprawnień AQUA SA (13/2020) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych ?AQUA? S.A
12:39 AQUA: Informacja o planie inwestycji.
22/10/20 09:51  brak uprawnień AQUA SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
14/10/20 12:01 AQUA: Szacowany wynik netto po III kwartale 2020r.
23/07/20 07:05  brak uprawnień AQUA SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
14/07/20 10:24 AQUA: Szacowany wynik netto po II kwartale 2020r.
25/06/20 08:11  brak uprawnień AQUA SA (10/2020) Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 22.06.2020r.
08:05 AQUA: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 22.06.2020r.
22/06/20 15:34 AQUA: Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 22 czerwca 2020r.