info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 08:37
kontakt
APSENERG

Komunikaty

15/05/20 18:56 APS ENERGIA S.A.: Określenie liczby członków i powołanie Zarządu nowej kadencji
14/05/20 20:30 APS ENERGIA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
05/05/20 18:04 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.
17:54 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.
16:13  brak uprawnień APS Energia wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
16:06 APS ENERGIA S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
04/05/20 20:13 APS ENERGIA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
27/04/20 23:11 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 maja 2020 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
22:37 APS ENERGIA S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za rok 2019
08/04/20 20:11 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał
07/04/20 13:23  brak uprawnień APS Energia chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję
13:13 APS ENERGIA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto APS Energia S.A. za rok 2019
03/04/20 19:26 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:52 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz raportu rocznego
02/04/20 16:59 APS ENERGIA S.A.: Pismo w sprawie wypowiedzenia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego