info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 05:26
kontakt
APSENERG

Komunikaty

25/06/21 11:06 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r. - korekta
23/06/21 17:56 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
15:04 APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14:20 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 23 czerwca 2021 r.
21/06/21 23:39 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
08/06/21 10:54 APS ENERGIA S.A.: Zwolnienie z obowiązku zwrotu części Subwencji Finansowej otrzymanej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
27/05/21 14:46 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 23 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał
24/05/21 17:45 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/21 14:21 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy na dostawy kompletów urządzeń do wagonów
16/04/21 11:46 APS ENERGIA S.A.: Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych
31/03/21 18:39 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
18:33 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
22/03/21 17:12 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok oraz ich wpływ na realizację postanowień umowy leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym
23/02/21 12:57 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych
03/02/21 11:42  brak uprawnień APS Energia rozważa sprzedaż większościowego pakietu w spółce Enap na rzecz WB Electronics