info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 04:39
kontakt
APSENERG

Komunikaty

21/01/20 14:24 APS ENERGIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
03/12/19 16:05 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Jekaterenburgu
14/11/19 17:06 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 17:52 APS ENERGIA S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu i wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku
15/10/19 11:33 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
24/09/19 13:59 APS ENERGIA S.A.: Negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
30/08/19 08:52 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/19 11:44 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
18/07/19 15:05 APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.
20/05/19 17:16 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 16:09 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku
29/04/19 18:11  brak uprawnień APS Energia wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję i przeprowadzi wykup akcji własnych
17:49 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.
17:38 APS ENERGIA S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotyczące wypłaty dywidendy oraz zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
17:24 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.