info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.18, godz. 01:32
kontakt
APOLLO

Komunikaty

14/01/22 15:45 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
25/11/21 21:47 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (16/2021) Korekta raportu nr 4/2020 - Raport roczny Spółki za 2019 rok
21:40 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (15/2021) Korekta raportu nr 3/2021 - Raport roczny Spółki za 2020 rok
17/11/21 11:26 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (14/2021) Uzupełnienie do raportu EBI nr 10/2021 z dn. 30.06.2021 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12/11/21 21:06 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (13/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
05/11/21 16:16 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (12/2021) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
26/10/21 15:40 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13/08/21 00:30 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (11/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
08/07/21 14:56 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
07/07/21 15:27 APOLLO CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30/06/21 20:59 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (10/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
20:55 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.
03/06/21 10:42 APOLLO CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
09:47 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
14/05/21 18:47 brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (7/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 r.