info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 01:56
kontakt
APNPROM

Komunikaty

24/11/21 17:34  brak uprawnień APN PROMISE SA (14/2021) Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2021 roku.
15/11/21 14:28  brak uprawnień APN PROMISE SA (13/2021) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2021 roku.
29/10/21 15:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę zależną.
14:33  brak uprawnień APN PROMISE SA (12/2021) Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.
28/10/21 19:19 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
15:30 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
25/10/21 10:22  brak uprawnień APN Promise ma umowę z Telewizją Polską z wynagrodzeniem 19,1 mln zł netto
10:15 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Telewizją Polską S.A.
12/10/21 11:41 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie aneksu do programu partnerskiego Microsoft Channel Partner.
16/08/21 12:17 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja spółki zależnej APN Promis Ukraina LCC.
13/08/21 17:30  brak uprawnień APN PROMISE SA (11/2021) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2021 roku.
14:22 A.P.N. PROMISE S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii G i H spółki APN Promise S.A.
12/08/21 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki A.P.N. PROMISE S.A.
29/07/21 18:00 A.P.N. PROMISE S.A.: Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.