info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 10:43
kontakt
APNPROM

Komunikaty

14/10/19 16:02 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
15:47 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
14:07 A.P.N. PROMISE S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników APN Promise S.A.
27/09/19 14:16  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (16/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
11/09/19 18:31  brak uprawnień GPW: korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu NCIndex
14/08/19 15:48  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (15/2019) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2019 roku.
05/08/19 20:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
19:52  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (14/2019) Rejestracja przez Sąd tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19:24  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (13/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.
25/07/19 08:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki.
07:58  brak uprawnień A.P.N. PROMISE SA (12/2019) Zawiadomienie o złożeniu rezygnacji przez Członka Zarządu Spółki.
01/07/19 17:51 A.P.N. PROMISE S.A.: Informacja dotycząca istotnego kontrahenta Spółki.
17:27  brak uprawnień APN Promise podpisał umowę z PKN Orlen o wartości do 30 mln euro
17:20 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie Umowy o współpracy z PKN Orlen S.A.
28/06/19 15:42 A.P.N. PROMISE S.A.: Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie