info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.19, godz. 23:31
kontakt
APNPROM

Komunikaty

13/05/22 13:40  brak uprawnień APN PROMISE SA (6/2022) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2022 roku.
24/02/22 18:55 A.P.N. PROMISE S.A.: Ocena sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Grupy Kapitałowej APN Promise.
14/02/22 18:31  brak uprawnień APN PROMISE SA (5/2022) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2021 roku.
31/01/22 17:56  brak uprawnień APN PROMISE SA (4/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską.
14/01/22 13:29  brak uprawnień APN PROMISE SA (3/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
03/01/22 18:55  brak uprawnień APN PROMISE SA (2/2022) Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
11:52  brak uprawnień APN PROMISE SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
31/12/21 14:35  brak uprawnień APN PROMISE SA (15/2021) Umorzenie warrantów subskrypcyjnych serii I.
20/12/21 17:21 A.P.N. PROMISE S.A.: Rejestracja akcji serii L w KDPW S.A.
16/12/21 14:34 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.
24/11/21 17:34  brak uprawnień APN PROMISE SA (14/2021) Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2021 roku.
15/11/21 14:28  brak uprawnień APN PROMISE SA (13/2021) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2021 roku.
29/10/21 15:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Zawarcie umowy partnerskiej przez spółkę zależną.
14:33  brak uprawnień APN PROMISE SA (12/2021) Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.
28/10/21 19:19 A.P.N. PROMISE S.A.: Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.