info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 23:38
kontakt
APLISENS

Komunikaty

20/09/23 17:12 APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 17 października 2023 roku wraz z projektami uchwał.
01/09/23 11:44  brak uprawnień W II półroczu grupa Aplisens nie powtórzy dynamiki wzrostowej z I połowy roku - prezes
31/08/23 18:04  brak uprawnień Aplisens po I półroczu '23 podtrzymuje całoroczny cel przychodowy
17:37 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/23 14:33  brak uprawnień Aplisens kupił w ramach zaproszenia do sprzedaży 105.408 akcji własnych
14:16 APLISENS S.A.: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia ofert sprzedaży złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie z dnia 10 lipca 2023 r.
26/07/23 13:31 APLISENS S.A.: Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A.
10/07/23 13:51  brak uprawnień Aplisens zaprosił do sprzedaży do 291.984 akcji własnych po 19,5 zł
13:47 APLISENS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 r.
13:44 APLISENS S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
28/06/23 12:38 APLISENS S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie wycofania z depozytu 551.002 akcji APLISENS S.A. w związku z ich umorzeniem
20/06/23 14:02 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r.
13:54 APLISENS S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 20 czerwca
12:34  brak uprawnień Aplisens wypłaci 0,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '22
12:28 APLISENS S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy