info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 04:07
kontakt
APLISENS

Komunikaty

26/11/19 14:25 APLISENS S.A.: Informacja dotycząca stanu realizacji warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
15/11/19 14:05  brak uprawnień Aplisens osiągnie zakładany w strategii na '19 wzrost przychodów
14/11/19 20:01 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/19 10:52  brak uprawnień OFE PZU mają mniej niż 5 proc. akcji Aplisensu
10:40 APLISENS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
11/10/19 15:07 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku z nabyciem akcji własnych
14:53 APLISENS S.A.: Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 17 września 2019 r.
08/10/19 12:01  brak uprawnień Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży łącznie 2.260.658 akcji
11:47 APLISENS S.A.: Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A
17/09/19 13:10  brak uprawnień Aplisens chce skupić do 7,25 proc. akcji własnych po 12 zł za papier
12:59 APLISENS S.A.: Oferta zakupu akcji
22/08/19 13:46  brak uprawnień Aplisens przewiduje w '19 wzrost przychodów do nieco poniżej poziomu 120 mln zł
06:54 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/08/19 08:27 APLISENS S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.
04/06/19 17:29 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 4 czerwca 2019 r.