info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 03:11
kontakt
APANET

Komunikaty

29/05/23 23:01  brak uprawnień APANET SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
22:53 APANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
05/05/23 16:55  brak uprawnień APANET SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał za 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023 - terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
27/03/23 22:11 APANET S.A.: Pozytywne rozpatrzenie wniosku o płatność w ramach projektu "Bon na Innowacje 2022-2023"
21/03/23 21:46  brak uprawnień APANET SA (3/2023) Raport roczny GK Apanet 2022 r.
13/03/23 22:04  brak uprawnień APANET SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023 - terminy publikacji raportów okresowych
01/03/23 23:50 APANET S.A.: Zakończenie prac nad bezprzewodowym systemem sterowania oświetleniem ulicznym w związku z przyznanym grantem Bon na innowacje 2022-2023
13/02/23 10:45  brak uprawnień APANET SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. oraz incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
09/11/22 23:36  brak uprawnień APANET SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
03/11/22 09:17 APANET S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy przez spółkę zależną z LVX Global Ltd
14/10/22 09:58 APANET S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej sprzedaży stacji ładowania samochodów elektrycznych
10/10/22 17:59  brak uprawnień APANET SA (14/2022) Korekta raportu EBI 11/2022 w sprawie treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.
01/10/22 23:30 APANET S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy przez spółkę zależną
13/09/22 17:13 APANET S.A.: Zakup akcji Emitenta przez spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników
07/09/22 09:50 APANET S.A.: Podpisanie umowy o udzielenie grantu przez Apanet Green System sp. z o.o.