info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 11:43
kontakt
APANET

Komunikaty

09/07/24 17:14 brak uprawnień GPW: Komunikat - APANET
05/07/24 21:10 brak uprawnień APANET SA (11/2024) Raport roczny GK Apanet 2023 r.
28/06/24 17:32 brak uprawnień BELEAF SA (14/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
21/06/24 15:51 brak uprawnień APANET SA (9/2024) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego przez GPW
20/06/24 18:34 brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 740/2024
04/06/24 13:41 brak uprawnień APANET SA (8/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
22/05/24 15:22 brak uprawnień APANET SA (7/2024) Korekta raportu EBI 1/2024 ? zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023
14:55 brak uprawnień APANET SA (6/2024) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
13/05/24 23:49 brak uprawnień APANET SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
09/05/24 17:46 APANET S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
07/05/24 11:15 APANET S.A.: Zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie
15/04/24 22:59 brak uprawnień APANET SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
22/02/24 14:34 APANET S.A.: Zawarcie ugody sądowej przez spółkę zależną
09/02/24 22:52 brak uprawnień APANET SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
31/01/24 21:59 brak uprawnień APANET SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku