info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 06:21
kontakt
APANET

Komunikaty

09/11/22 23:36  brak uprawnień APANET SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 r.
03/11/22 09:17 APANET S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy przez spółkę zależną z LVX Global Ltd
14/10/22 09:58 APANET S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dotyczącej sprzedaży stacji ładowania samochodów elektrycznych
10/10/22 17:59  brak uprawnień APANET SA (14/2022) Korekta raportu EBI 11/2022 w sprawie treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.
01/10/22 23:30 APANET S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy przez spółkę zależną
13/09/22 17:13 APANET S.A.: Zakup akcji Emitenta przez spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników
07/09/22 09:50 APANET S.A.: Podpisanie umowy o udzielenie grantu przez Apanet Green System sp. z o.o.
25/08/22 18:16 APANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
24/08/22 20:22 APANET S.A.: Zakup akcji Emitenta przez spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników
23/08/22 23:00 APANET S.A.: Uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie grantu dla spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o.
11/08/22 23:32  brak uprawnień APANET SA (13/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
05/08/22 16:55 APANET S.A.: Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy z dnia 21 września 2022 r..
03/08/22 18:09  brak uprawnień APANET SA (12/2022) Korekta raportu EBI 11/2022 w sprawie treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.
29/07/22 00:53 APANET S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
00:43  brak uprawnień APANET SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.