info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 17:57
kontakt
APANET

Komunikaty

24/11/21 12:48  brak uprawnień APANET SA (33/2021) Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej
10:54  brak uprawnień APANET SA (32/2021) Zmiana adresu Emitenta
19/11/21 18:05  brak uprawnień APANET SA (31/2021) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
17:40  brak uprawnień APANET SA (30/2021) Korekta raportu okresowego 28/2021 - Raport kwartalny za III kwartał 2021 r
16/11/21 18:54  brak uprawnień APANET SA (29/2021) Zmiany w zarządzie Emitenta
08/11/21 23:57  brak uprawnień APANET SA (28/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
27/10/21 09:36 APANET S.A.: Korekta raportu ESPI 21/2021 - Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.
22/10/21 09:53 APANET S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.
20/10/21 15:26 APANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
19/10/21 19:02 APANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału wkapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
07:14  brak uprawnień APANET SA (27/2021) Treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 15 października 2021 r.
16/10/21 17:15  brak uprawnień APANET SA (26/2021) Powołanie nowych członków rady nadzorczej oraz odwołanie członków zarządu
07/10/21 21:36 APANET S.A.: Wygaśnięcie umowy porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r.
29/09/21 23:12 APANET S.A.: Informacja o zapowiedzi roszczenia spółki zależnej dotyczącego korzystania z znaku słowno-graficznego "APANET"
27/09/21 20:26 APANET S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki