info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.02, godz. 08:37
kontakt
ANSWEAR

Komunikaty

31/03/23 17:39 ANSWEAR.COM S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2023 r.
17:31 ANSWEAR.COM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2023 r.
11:59  brak uprawnień Answear chce w '23 utrzymać wysokie wzrosty sprzedaży; nie widzi osłabienia w I kw. (wywiad)
06:30  brak uprawnień Answear chce w '23 utrzymać wysokie wzrosty sprzedaży; nie widzi osłabienia w I kw. (wywiad)
29/03/23 19:07  brak uprawnień Answear miał w IV kw. 24,5 mln zł zysku EBITDA, powyżej oczekiwań
18:44  brak uprawnień Wyniki Answear w IV kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:24 ANSWEAR.COM S.A.: ANSWEAR.COM S.A.
22/02/23 17:26 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2022 r. zawartej z Fashion Trends Group Sp. z o.o.
10/02/23 12:05  brak uprawnień Answear widzi potencjał wyższej rentowności biznesu Sneakerstudio i PRM, może otworzyć butiki
09/02/23 21:38  brak uprawnień Answear przejmuje marki Sneakerstudio i PRM w zamian za akcje nowej emisji
20:25 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fashion Trends Group Sp. z o.o. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących procesu poprzedzającego zawarcie ww. umowy
31/01/23 15:03 ANSWEAR.COM S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
26/01/23 11:38 ANSWEAR.COM S.A.: Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
20/01/23 15:18 ANSWEAR.COM S.A.: Zawarcie Umowy Faktoringu Odwrotnego nr 2919/11/2022 z PKO Faktoring SA
05/01/23 09:27  brak uprawnień Answear zwiększył w IV kw. przychody wg MSSF o 39 proc. rdr do 359 mln zł (opis)