info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 10:40
kontakt
AMICA

Komunikaty

16/05/24 13:21 AMICA: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
13:14 AMICA: Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
13/05/24 16:35  brak uprawnień Amica chce wypłacić 2,5 zł dywidendy z kapitału zapasowego
16:19 AMICA: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, do wypłaty jako dywidendy.
25/04/24 17:46 AMICA: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
03/04/24 16:36  brak uprawnień Grupa Amica chciałaby utrzymać lub zwiększyć w 2024 roku EBITDA
29/03/24 12:01  brak uprawnień Amica na przełomie maja i czerwca planuje prezentację nowej 10-letniej strategii grupy
11:38  brak uprawnień Wyniki Amiki w IV kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
11:05 AMICA: AMICA
11:03 AMICA: AMICA
11/03/24 07:15  brak uprawnień Amica w maju planuje prezentację nowej 10-letniej strategii grupy, w '24 zakłada wzrost sprzedaży (wywiad)
18/01/24 13:07 AMICA: Kalendarium wypełniania obowiązku przekazywania raportów okresowych "2024"
12/01/24 11:23  brak uprawnień AMICA SA (1/2024) Amica Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/12/23 11:04  brak uprawnień Noble Securities podwyższa rekomendację dla Amiki do "kupuj"
05/12/23 16:41 AMICA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki "Amica Spółka Akcyjna"