info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.09, godz. 16:12
kontakt
AMICA

Komunikaty

06/12/21 14:10 AMICA: Zmiana praw z papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta
14:03 AMICA: Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
03/12/21 17:45  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki AMICA S.A.
26/11/21 12:13  brak uprawnień CAPEX Amiki w '21 wyniesie 100 mln zł, w '22 ma być wyższy
11:52  brak uprawnień Amica liczy w IV kw. przynajmniej na powtórzenie wyników z III kw. 2021 roku
07:23  brak uprawnień Wyniki Amiki w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:20 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/21 13:08 AMICA: Emisja obligacji
15/11/21 16:30 AMICA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki "Amica Spółka Akcyjna"
27/10/21 07:10  brak uprawnień Amica widzi w X kontynuację wrześniowego ożywienia na AGD; przebicie sprzedaży z II poł. '20 trudne (wywiad)
22/10/21 18:09 AMICA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
16/10/21 13:30 AMICA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
13/10/21 16:14 AMICA: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
05/10/21 16:57 AMICA: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
01/10/21 18:56 AMICA: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze