info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 06:22
kontakt
ALTUS

Komunikaty

31/01/24 16:02 ALTUS S.A.: Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2024
21/12/23 18:07  brak uprawnień NSA uwzgędnił skargę kasacyjną Altusa na kary nałożone przez KNF
17:44 ALTUS S.A.: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2023 r.
11/12/23 18:13 ALTUS S.A.: Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego
30/11/23 20:01 ALTUS S.A.: Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
24/11/23 17:59 ALTUS S.A.: Decyzja administracyjna Komisji Nadzoru Finansowego z art. 228 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
10/11/23 17:56 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/08/23 23:45 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:13 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
18:05 ALTUS S.A.: ALTUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/23 20:28 ALTUS S.A.: Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego
20:00 ALTUS S.A.: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.
29/06/23 19:29 ALTUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Altus S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
19:24 ALTUS S.A.: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTUS S.A.
23/06/23 18:07 ALTUS S.A.: Wstrzymanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji Nadzoru Finansowego uzupełnienie