info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 13:46
kontakt
ALTA

Komunikaty

02/07/20 18:04 ALTA: Zawiadomienie za podstawie art. 69 ust.1. pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
25/06/20 14:01 ALTA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2020
24/06/20 17:19 ALTA: Zakończenie skupu akcji własnych realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży - podsumowanie
16:42  brak uprawnień ALTA SA (1/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALTA S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za 2019r.
08/06/20 17:16 ALTA: Podjęcie przez Zarząd Alta S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
02/06/20 15:21 ALTA: Informacja w sprawie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie
27/05/20 17:04 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
14:46 ALTA: Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie
18/05/20 16:12 ALTA: Umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku
15/05/20 18:43 ALTA: ALTA formularz raportu rocznego
28/04/20 15:53 ALTA: Zamiana terminu publikacji raportu rocznego
07/04/20 18:25 ALTA: Aneks do umowy kredytowej CP Tychy Sp. z o.o.
11/03/20 16:07 ALTA: Wydanie akcji serii G Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
09/03/20 17:08 ALTA: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW - wydanie komunikatu przez KDPW
06/03/20 19:44 ALTA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Emitenta