info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.08, godz. 22:43
kontakt
ALTA

Komunikaty

06/08/20 17:05 ALTA: Umowa sprzedaży nieruchomości spółki Chmielowskie Sp. z o.o.
04/08/20 18:06 ALTA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A.
16:45 ALTA: Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.
03/08/20 10:20 ALTA: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALTA S.A.
02/07/20 18:04 ALTA: Zawiadomienie za podstawie art. 69 ust.1. pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
25/06/20 14:01 ALTA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2020
24/06/20 17:19 ALTA: Zakończenie skupu akcji własnych realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży - podsumowanie
16:42  brak uprawnień ALTA SA (1/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALTA S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za 2019r.
08/06/20 17:16 ALTA: Podjęcie przez Zarząd Alta S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
02/06/20 15:21 ALTA: Informacja w sprawie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie
27/05/20 17:04 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
14:46 ALTA: Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie
18/05/20 16:12 ALTA: Umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku
15/05/20 18:43 ALTA: ALTA formularz raportu rocznego
28/04/20 15:53 ALTA: Zamiana terminu publikacji raportu rocznego