info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 19:58
kontakt
AILLERON

Komunikaty

31/01/23 10:48  brak uprawnień Spowolnienie może skłonić mniejsze spółki IT do sprzedaży biznesu - Niszcz, Trigon (wywiad)
26/01/23 16:27 AILLERON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
22/12/22 14:39  brak uprawnień Spółka z grupy Ailleron kupuje pozostałe udziały w Chmurowisko
14:27 AILLERON S.A.: Zawarcie przez Software Mind sp. z o.o. - spółkę zależną od Ailleron S.A. - umowy nabycia udziałów w Chmurowisko sp. z o.o. oraz porozumienia do umowy nabycia udziałów w Chmurowisko sp. z o.o. z dnia 18 lutego 2022 r.
21/12/22 12:13  brak uprawnień Ailleron zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży HotelTech
11:58 AILLERON S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - HotelTech
20/12/22 10:47 AILLERON S.A.: Podpisanie umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. na wdrożenie LiveBank Cloud
14/12/22 16:07 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 14 grudnia 2022 r.
16:00 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 14 grudnia 2022 r.
23/11/22 18:50 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/22 11:28 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
17/11/22 15:04 AILLERON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 14 grudnia 2022 roku
14/11/22 19:11  brak uprawnień Ailleron ma przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - HotelTech
18:56 AILLERON S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - HotelTech
31/10/22 18:18 AILLERON S.A.: Finalizacja przez Software Mind - podmiot zależny od Ailleron S.A. - nabycia udziałów w spółce Grupy Virtual Mind w Argentynie