info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 05:02
kontakt
AILLERON

Komunikaty

19/10/20 16:43 AILLERON S.A.: Zmiana adresu siedziby Spółki
14/10/20 15:54 AILLERON S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
02/10/20 13:47  brak uprawnień Portfel zamówień Aillerona dużo większy niż przed rokiem
30/09/20 18:48 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/20 15:47 AILLERON S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
21/09/20 18:22 AILLERON S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31/07/20 17:20 AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA
28/07/20 16:01  brak uprawnień Ailleron sprzedał udziały w spółce Hoteliga International
15:40 AILLERON S.A.: Sprzedaż udziałów w Hoteliga
15/07/20 15:15 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/07/20 15:46 AILLERON S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/07/20 11:50 AILLERON S.A.: Podpisanie umowy o współpracy ze spółką Backbase z siedzibą w Amsterdamie
03/07/20 11:47 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 30.06.2020 r.
01/07/20 14:10 AILLERON S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Ailleron SA na nową kadencję
13:58 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 30 czerwca 2020 r.