info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 23:57
kontakt
AGORA

Komunikaty

14/05/24 12:29 AGORA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 14 maja 2024 r.
12:27 AGORA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2024 r.
07:15  brak uprawnień Według Heliosa powtórka frekwencji w '24 w polskich kinach będzie dobrym wynikiem (wywiad)
08/05/24 13:53  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w I kw. 2024 r. wyniosła 323 tys. sztuk
17/04/24 18:23 AGORA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
15/04/24 17:13  brak uprawnień Agora chce pozyskać finansowanie do łącznej kwoty 362 mln zł
17:04 AGORA: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania finansowania
11/04/24 17:54 AGORA: Zmiana do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę z Santander Bank Polska S.A.
10/04/24 11:47 AGORA: Zawarcie aneksu do umowy koncesji na budowę i eksploatację wiat przystankowych w Warszawie przez AMS S.A.
01/04/24 12:32 AGORA: Informacja dotycząca podwyższeń kapitałów zakładowych spółek zależnychInformacja dotycząca podwyższeń kapitałów zakładowych spółek zależnych
21/03/24 19:25 AGORA: Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie zbycia udziałów w spółce Step Inside sp. z o.o. przez Helios S.A.
20/03/24 13:28  brak uprawnień Helios obserwuje dobrą frekwencje kinową w I kw., w całym '24 spodziewa się powtórzenia frekwencji
13:26  brak uprawnień Agora spodziewa się zwyżki rynku reklamy w Polsce w 2024 roku bliżej 7 proc.
12:02  brak uprawnień Agora nie jest zainteresowana zakupem Polska Press (opis)
11:36  brak uprawnień Agora nie jest zainteresowana zakupem Polska Press