info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 07:14
kontakt
AERFIN

Komunikaty

10/12/19 20:53 HYDROPRESS SE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.01.2020 r.
27/11/19 12:16 HYDROPRESS SE: Rezygnacja Członka Rady Administrującej
05/11/19 19:34  brak uprawnień HYDROPRESS SE (9/2019) Raport kwartalny - III kwartał 2019
31/10/19 15:15  brak uprawnień HYDROPRESS SE (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019
28/10/19 15:05 HYDROPRESS SE: Powołanie Dyrektora Wykonawczego w Hydropress SE
02/10/19 13:10 HYDROPRESS SE: Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 02.10.2019 r.
13:05 HYDROPRESS SE: Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Hydropress SE w dniu 02.10.2019 r.
01/10/19 13:24 HYDROPRESS SE: Informacja o podpisaniu Umowy Dzierżawy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa
18/09/19 12:13 HYDROPRESS SE: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress SE zwołanego na dzień 02.10.2019 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
05/09/19 13:15 HYDROPRESS SE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 02.10.2019 r.
12/08/19 19:49 HYDROPRESS SE: Rejestracja zmiany siedziby Emitenta
01/08/19 11:15  brak uprawnień HYDROPRESS SE (7/2019) Raport kwartalny 2q2019
05/07/19 00:06 HYDROPRESS SE: Informacja o wyniku postępowania ofertowego.
27/06/19 15:57 HYDROPRESS SE: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 27.06.2019 r.
15:43 HYDROPRESS SE: Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Hydropress SE w dniu 27.06.2019 r.