info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 21:51
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

27/01/23 13:27 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
01/01/23 11:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
14/12/22 13:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13:16 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
28/11/22 21:44 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:28 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF.
23/11/22 21:54 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za trzeci kwartał 2022 roku.
03/10/22 22:33 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
27/09/22 21:18 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
23/09/22 23:12 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15:06 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku
31/08/22 13:44 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
15/07/22 15:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/06/22 13:14 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
23/06/22 20:29 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku