info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.22, godz. 15:39
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

16/05/24 12:59  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ADIUVO INVESTMENTS S.A.
14/05/24 20:46 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A.
20:38 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A.
20:32 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: : Korekta skonsolidowanego raportu sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
20:30 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
06/05/24 12:53  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami New Tech Capital, Manydev Studio i Adiuvo Investments
12:32  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ADIUVO INVESTMENTS
02/05/24 01:31 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A.
01:23 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A.
01/05/24 07:12 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2023 rok
30/04/24 23:29 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. publikacji przez Adiuvo Investments S.A. raportów rocznych za 2023 rok
26/04/24 21:28 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. dekonsolidacji spółki zależnej Airway Medix S.A.
24/04/24 17:33 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
22/04/24 19:37 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2024 r.
17/04/24 20:58 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta