info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 19:49
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

18/01/22 20:08 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A. - zawarcie umów przyrzeczonych
31/12/21 17:35 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
24/12/21 11:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
15/12/21 21:54 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
14/12/21 18:07 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy publiczno-prywatnego wsparcia komercjalizacji rezultatów projektów badawczych i rozwojowych z udziałem NCBiR
02/12/21 19:51 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Przejęcie przez spółkę zależną praw własności intelektualnej - aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
29/11/21 23:57 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/11/21 23:27 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
15/10/21 19:37 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
01/10/21 01:50 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/21 13:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
30/07/21 17:53  brak uprawnień Adiuvo Investments SA (1/2021) Adiuvo Investments Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 15:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
09/07/21 11:31 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS.
11:20 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS