info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.25, godz. 15:19
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

24/04/24 17:33 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
22/04/24 19:37 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2024 r.
17/04/24 20:58 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zmiana adresu siedziby Emitenta
28/01/24 21:11 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 20:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments.
20:15 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
14/12/23 14:52 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments.
29/11/23 23:45 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/23 20:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. częściowej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
14:35 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments w szczególności aktywa z obszaru platformy nutraceutycznej.
21/10/23 23:02 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
03/10/23 01:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/07/23 21:33 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
29/06/23 20:31 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
20:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku