info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:32
kontakt
ACARTUS

Komunikaty

10/11/21 20:56 brak uprawnień ACARTUS SA (12/2021) Raport za III kwartał 2021 roku
10/08/21 19:50 brak uprawnień ACARTUS SA (11/2021) Raport za II kwartał 2021 roku
01/07/21 18:48 ACARTUS S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów.
18:46 brak uprawnień Acartus wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję
18:24 brak uprawnień ACARTUS SA (10/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
18:19 brak uprawnień ACARTUS SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2021 r.
04/06/21 17:13 brak uprawnień ACARTUS SA (8/2021) Zamierzona zmiana statutu.
14:16 brak uprawnień Acartus chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję
14:02 ACARTUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
13:48 brak uprawnień ACARTUS SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ACARTUS S.A wraz z projektami uchwał
30/05/21 21:39 brak uprawnień ACARTUS SA (6/2021) Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok.
21:33 brak uprawnień ACARTUS SA (5/2021) Jednostkowy raport roczny za 2020 rok obrotowy
24/05/21 10:27 brak uprawnień ACARTUS SA (4/2021) Korekta terminu przekazywania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020.
10/05/21 20:50 brak uprawnień ACARTUS SA (3/2021) Raport za I kwartał 2021 roku
22/03/21 21:22 ACARTUS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR