info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 05:30
kontakt
ABCDAT

Komunikaty

19/09/19 15:26 ABC DATA S.A.: Wpis zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych Spółki
12/09/19 20:28 ABC DATA S.A.: Pismo Audytora w związku z rozwiązaniem umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
11/09/19 23:27 ABC DATA S.A.: Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i zawarcie z nim umowy
23:21 ABC DATA S.A.: Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki
10/09/19 16:03 ABC DATA S.A.: Zawarcie umowy zastawu na certyfikatach
09/09/19 22:59 ABC DATA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 września 2019 r.
22:54 ABC DATA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r.
02/09/19 18:20 ABC DATA S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
18:15 ABC DATA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 września 2019 r.
18:10 ABC DATA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 września 2019 r.
28/08/19 16:58 ABC DATA S.A.: Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ na rachunku papierów wartościowych Spółki
22/08/19 14:58 ABC DATA S.A.: Nabycie certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ
14:44 ABC DATA S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na nabycie certyfikatów inwestycyjnych MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oraz innych zbywalnych instrumentów finansowych
14:15 ABC DATA S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki
13/08/19 17:37 ABC DATA S.A.: Złożenie wniosku do GPW o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego