info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.16, godz. 00:48
kontakt
AB

Komunikaty

04/04/24 15:32 AB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podczas obrad w dniu 4 kwietnia 2024 roku
15:25 AB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2024 roku - korekta
15:18 AB S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. w dniu 4 kwietnia 2024 r.
29/03/24 15:22 AB S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszone przez Akcjonariusza
08/03/24 15:49 AB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
06/03/24 17:09  brak uprawnień AB wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2022/2023 (aktl.)
16:35 AB S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. w dniu 6 marca 2024 r.
14:32  brak uprawnień AB wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2022/2023
14:18 AB S.A.: Dywidenda za rok 2022/2023 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
13:56 AB S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/03/24 16:18 AB S.A.: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszony przez Akcjonariusza
22/02/24 14:35  brak uprawnień AB chce utrzymać dynamikę wzrostu spółki; stawia na rozwój organiczny
21/02/24 20:44  brak uprawnień AB miał 69,4 mln zł zysku netto w I kw. r. obrotowego 2023/24, poniżej oczekiwań
20:20  brak uprawnień Wyniki AB w I kwartale 2023/24 vs konsensus PAP (tabela)
20:05 AB S.A.: AB S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego