info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 18:33
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

29/07/20 20:42 Arts Alliance S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku
20:36  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (11/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 26 sierpnia 2020 roku
27/07/20 20:35 Arts Alliance S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
16/07/20 14:31 Arts Alliance S.A.: Zawarcie umowy zakupu spółki Hyperion Alfa Sp. z o.o. ASI S.K.A
01/07/20 16:09 Arts Alliance S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku
30/06/20 19:18  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (10/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej
19:16  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku
16/06/20 18:43  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (8/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
03/06/20 15:11  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku
15:08 Arts Alliance S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/05/20 13:49  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (6/2020) Raport roczny za 2019 rok
15/05/20 10:36  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
16/04/20 17:59 Arts Alliance S.A.: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
11/03/20 17:07 Arts Alliance S.A.: Zawarcie umowy zakupu udziałów w spółce z siedzibą w Poznaniu
04/03/20 20:33 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania