info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.01, godz. 16:45
kontakt
4MASS

Komunikaty

27/09/23 08:52 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
21/09/23 09:35  brak uprawnień 4MASS SA (18/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023-2024
20/09/23 11:21 4MASS S.A.: Nabycie udziałów Spółki zależnej
08/09/23 13:14 4MASS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2023 roku
13:09  brak uprawnień 4MASS SA (17/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2023 roku
07/09/23 09:16 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
24/08/23 16:10  brak uprawnień 4MASS SA (16/2023) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
12:23 4MASS S.A.: Zmiana stanu posiadania
14/08/23 07:43  brak uprawnień 4MASS SA (15/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 14:29  brak uprawnień 4MASS SA (14/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
25/07/23 15:56 4MASS S.A.: Zawarcie umów przedwstępnych nabycia akcji Cosmex S.A.
18/07/23 15:58  brak uprawnień 4MASS SA (13/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
 brak uprawnień 4MASS SA (12/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
14/07/23 10:19 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
27/06/23 15:23 4MASS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r.