info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 19:45
kontakt
2INTELL

Komunikaty

03/07/20 16:31 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
16:22 2INTELLECT.COM S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 13/2020
14:16 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
22/06/20 15:38  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (11/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
15/05/20 17:34  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (10/2020) Raport okresowy za 1 kwartał 2020 roku
08/05/20 16:28 2INTELLECT.COM S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką FinTech Ventures S.A.
04/05/20 15:13  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (9/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
12:42 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
29/04/20 10:02  brak uprawnień 2INTELLECT.COM SA (8/2020) Uzupełnienie raportów EBI o zmianach w składzie Rady Nadzorczej oraz o zmianach w składzie Zarządu
28/04/20 17:53 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
17:50 2INTELLECT.COM S.A.: Otrzymanie informacji o rozwiązaniu porozumienia przez akcjonariuszy
17:46 2INTELLECT.COM S.A.: Rozwiązanie istotnej umowy
17:44 2INTELLECT.COM S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży ZCP i zamierzonej zmiany przedmiotu działalności oraz zawarcie umowy sprzedaży ZCP
17:41 2INTELLECT.COM S.A.: Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej zawartej przez znaczących akcjonariuszy
17:39 2INTELLECT.COM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów