info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 17:20
kontakt
2CPARTNE

Komunikaty

28/09/21 09:41  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
03/09/21 18:49 2C PARTNERS S.A.: Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
17/07/21 22:19 2C PARTNERS S.A.: Ogłoszenie upadłości spółki zależnej
26/10/20 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki 2C PARTNERS S.A.
23/10/20 19:27 2C PARTNERS S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
20/10/20 10:30 2C PARTNERS S.A.: Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
24/07/20 18:11 2C PARTNERS S.A.: Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne
21/05/20 19:05 2C PARTNERS S.A.: Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
31/03/20 11:09  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (6/2020) Wykup obligacji serii O
30/03/20 23:25  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (5/2020) Informacja o braku wykupu obligacji serii AD
23:23  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (4/2020) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
23:22  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (3/2020) Informacja o braku wykupu obligacji serii AC
18/03/20 09:24  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A.
24/02/20 15:03  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (2/2020) Porozumienie w sprawie wykupu obligacji serii O
14/02/20 16:27 2C PARTNERS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne