info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 00:14
kontakt
2CPARTNE

Komunikaty

26/10/20 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki 2C PARTNERS S.A.
23/10/20 19:27 2C PARTNERS S.A.: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
20/10/20 10:30 2C PARTNERS S.A.: Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
24/07/20 18:11 2C PARTNERS S.A.: Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne
21/05/20 19:05 2C PARTNERS S.A.: Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego
31/03/20 11:09  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (6/2020) Wykup obligacji serii O
30/03/20 23:25  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (5/2020) Informacja o braku wykupu obligacji serii AD
23:23  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (4/2020) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
23:22  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (3/2020) Informacja o braku wykupu obligacji serii AC
18/03/20 09:24  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki 2C PARTNERS S.A.
24/02/20 15:03  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (2/2020) Porozumienie w sprawie wykupu obligacji serii O
14/02/20 16:27 2C PARTNERS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne
16:03  brak uprawnień 2C PARTNERS SA (1/2020) Zmiana adresu spółki
17/01/20 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki 2C PARTNERS S.A. na rynku NewConnect
12/12/19 19:45  brak uprawnień GPW: upomnienie spółki 2C PARTNERS SA