info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.13, godz. 08:05
kontakt
1SOLUTION

Komunikaty

12/08/22 16:20 ONE SOLUTION S.A.: Informacja dotycząca rozpoczęcia oferty akcji serii E
15:33 ONE SOLUTION S.A.: Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z ofertą akcji serii E
05/08/22 17:24 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
03/08/22 14:17 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
01/08/22 17:36 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
28/07/22 10:07 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
21/07/22 17:15 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
17:05  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
20/07/22 18:00  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (9/2022) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
01/07/22 14:36 ONE SOLUTION S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/22 22:54  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
22/06/22 17:06  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (7/2022) Nałożenie na Emitenta upomnienia przez Organizatora ASO
21/06/22 08:04  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONE SOLUTION S.A.
31/05/22 13:38 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
13:28  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał