info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 22:17
kontakt
1SOLUTION

Komunikaty

03/02/23 13:54  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (5/2023) Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii F
31/01/23 13:27 ONE SOLUTION S.A.: Korekta numeracji raportu ESPI 1/2023 - Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału
30/01/23 21:24  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (4/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej One Solution S.A.
19:06 ONE SOLUTION S.A.: Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 30 stycznia 2023 r.
17:47  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (3/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2023 r.
27/01/23 20:05 ONE SOLUTION S.A.: Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz ich przydziału
16/01/23 18:05  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 10:32  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (1/2023) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu
10:29 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 30 stycznia 2023r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu
22/12/22 17:40  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (18/2022) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/12/22 10:10 ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
08/12/22 10:35 ONE SOLUTION S.A.: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii F
29/11/22 19:59 ONE SOLUTION S.A.: Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie zmiany parametrów emisji akcji serii F ONE SOLUTION S.A.
24/11/22 10:16  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (17/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023
23/11/22 13:27 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie skorygowanego zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta