info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 03:31
kontakt
11BIT

Komunikaty

26/05/23 08:48  brak uprawnień Wyniki 11 bit studios blisko konsensusu; coraz słabszy cash flow - Trigon DM (opinia)
25/05/23 17:14  brak uprawnień Wyniki 11 bit studios w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:09 11 BIT STUDIOS S.A.: 11 BIT STUDIOS S.A. formularz raportu kwartalnego
22/05/23 10:44 11 BIT STUDIOS S.A.: Drugie uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenia 11 bit studios S.A. zwołane na dzień 31 maja 2023 roku na godz. 11.00.
19/05/23 12:30 11 BIT STUDIOS S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenia 11 bit studios S.A. zwołane na dzień 31 maja 2023 roku na godz. 11.00.
27/04/23 14:53 11 BIT STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień31 maja 2023 roku na godz. 11.00.
26/04/23 11:47  brak uprawnień 11 BIT STUDIOS SA (1/2023) 11 bit studios Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
21/04/23 15:42 11 BIT STUDIOS S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2022 roku
15:36 11 BIT STUDIOS S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
19/04/23 10:57 11 BIT STUDIOS S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2022 roku
14/04/23 10:38  brak uprawnień 11 bit studios udostępni demo gry "Niezwyciężony" na konwencie LudoNarraCon w dn. 4-8 V
12/04/23 17:57 11 BIT STUDIOS S.A.: Przekroczenie progu 5 proc. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
17:35 11 BIT STUDIOS S.A.: Nabycie akcji przez osoby zarządzające
17:28 11 BIT STUDIOS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 37 055 akcji serii G
13:35 11 BIT STUDIOS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR