info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:06
kontakt
11BIT

Komunikaty

02/12/21 17:44  brak uprawnień 11 bit studios ma umowę z Epic Games w sprawie silnika Unreal
17:14 11 BIT STUDIOS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej z Epic Games
01/12/21 16:47  brak uprawnień Krótkie pozycje na akcjach 11 bit studios i Dino zniknęły z rejestru KNF
30/11/21 11 BIT STUDIOS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
29/11/21 16:22  brak uprawnień WorldQuant posiada krótką pozycję na 0,50 proc. akcji 11 bit studios
24/11/21 11:58 11 BIT STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień19 stycznia 2022 roku na godz. 11.00.
18/11/21 18:20  brak uprawnień 11 bit studios miało w III kw. 4,1 mln zł zysku netto
17:53  brak uprawnień Wyniki 11 bit studios w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:00 11 BIT STUDIOS S.A.: 11 BIT STUDIOS S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/10/21 13:15 11 BIT STUDIOS S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
15/09/21 16:34  brak uprawnień Krótka pozycja na akcjach 11 bit studios zniknęła z rejestru KNF
03/09/21 08:04  brak uprawnień WorldQuant posiada krótką pozycję na 0,5 proc. akcji 11 bit studios
02/09/21 16:49  brak uprawnień Członkowie zarządu 11 bit studios zbyli akcje za łącznie 4,5 mln zł
16:36 11 BIT STUDIOS S.A.: Zbycie akcji przez osobę zarządzającą
16:31 11 BIT STUDIOS S.A.: Zbycie akcji przez osobę zarządzającą