info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 17:52
kontakt
01CYBER

Komunikaty

31/01/23 21:24  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
30/11/22 10:02  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (15/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.11.2022 roku
09:45  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (14/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych uchwałą NWZ z dnia 29 listopada 2022 roku
14/11/22 22:34  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (13/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
02/11/22 18:18  brak uprawnień 01CYBERATON PROENERGY SA (12/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 listopada 2022 r.
18:10 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 listopada 2022 roku.
27/10/22 15:21  brak uprawnień Spółka zależna 01Cyberaton Proenergy ma umowę ramową z Energa-Obrót na projektowanie farm PV
15:15 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Umowa ramowa świadczenia usług budowy elektrowni fotowoltaicznych z ENERGA-OBRÓT S.A. należącej do Grupy ORLEN S.A.
15:08 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Umowa ramowa świadczenia usług projektowania elektrowni fotowoltaicznych z ENERGA-OBRÓT S.A. należącej do Grupy ORLEN S.A.
21/10/22 16:13 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 260 MW
16:09 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umów dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 42 MW
16:01 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 20 MW
15:29 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 150 MW.
07/09/22 10:08 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Umowy rozwijania projektów elektrowni fotowoltaicznych ze spółkami celowymi należącymi do Eolus Poland Holding AB
10:04 01CYBERATON PROENERGY S.A.: Sprzedaż Spółek celowych realizujących projekty elektrowni fotowoltaicznych