info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 14:22
kontakt
ASBIS

Komunikaty

12/08/20 11:56  brak uprawnień Asbis widzi poprawę na rynku smartfonów
00:02 ASBISc: ASBISc formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/20 10:26  brak uprawnień Asbis prognozuje 18-20 mln USD zysku netto w 2020 roku
10:13 ASBISc: Prognoza wyników finansowych na 2020 rok
28/07/20 10:00  brak uprawnień DM BOŚ podniósł wycenę akcji Asbisu do 6,4 zł
22/07/20 08:04 ASBISc: Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za czerwiec 2020 r.
22/06/20 08:10 ASBISc: Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za maj 2020 r.
21/05/20 08:08 ASBISc: Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za kwiecień 2020 r.
07/05/20 12:56  brak uprawnień Spadek przychodów Asbisu w 2020 roku nie jest przesądzony - zarząd
07:22  brak uprawnień Asbis miał w I kw. '20 2,27 mln USD zysku netto j.d., wzrost rdr o 35 proc.
00:03 ASBISc: ASBISc formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/20 11:15  brak uprawnień Asbis wypłaci 0,075 USD dywidendy na akcję
11:14 ASBISc: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc w dniu 6 maja 2020 r
11:12 ASBISc: Ponowny wybór członków do Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc.
11:10 ASBISc: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie dywidendy